زبان:

آلمانی

[de]

بازگشت به آلمانی

دسته بندی: irregular plural

تصديق irregular plural تلفظ ها