زبان:

آلمانی

[de]

بازگشت به آلمانی

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها