زبان:

آلمانی

[de]

بازگشت به آلمانی

دسته‌بندی: fármacos

تصديق fármacos تلفظ ها