زبان:

آلمانی

[de]

بازگشت به آلمانی

دسته‌بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها