زبان:

آلمانی

[de]

بازگشت به آلمانی

دسته‌بندی: deutschspr.Schriftst.

تصديق deutschspr.Schriftst. تلفظ ها