زبان:

دانمارکی

[da]

بازگشت به دانمارکی

دسته‌بندی: materials

تصديق materials تلفظ ها