زبان:

دانمارکی

[da]

بازگشت به دانمارکی

دسته‌بندی: male names

تصديق male names تلفظ ها