زبان:

دانمارکی

[da]

بازگشت به دانمارکی

دسته‌بندی: geography

تصديق geography تلفظ ها