زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: personal pronoun

تصديق personal pronoun تلفظ ها

  • ty تلفظ ty
  • eich تلفظ eich
  • wy تلفظ wy