زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: County

تصديق County تلفظ ها