زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: cities

تصديق cities تلفظ ها