زبان:

چکی

[cs]

بازگشت به چکی

دسته‌بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

  • 156 تلفظ 156
  • 12 تلفظ 12
  • 120 تلفظ 120
  • 40 تلفظ 40
  • 24 تلفظ 24
  • 27 تلفظ 27
  • ni تلفظ ni