زبان:

چکی

[cs]

بازگشت به چکی

دسته‌بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

 • ti تلفظ ti
 • 156 تلفظ 156
 • 12 تلفظ 12
 • 120 تلفظ 120
 • 50 تلفظ 50
 • 49 تلفظ 49
 • 47 تلفظ 47
 • 43 تلفظ 43
 • 40 تلفظ 40
 • 39 تلفظ 39
 • 38 تلفظ 38
 • 37 تلفظ 37
 • 34 تلفظ 34
 • 24 تلفظ 24
 • 27 تلفظ 27
 • 30 تلفظ 30
 • 77 تلفظ 77
 • ni تلفظ ni