زبان:

چینی جین

[cjy]

بازگشت به چینی جین

دسته بندی: 粵語文字

تصديق 粵語文字 تلفظ ها