زبان:

چینی جین

[cjy]

بازگشت به چینی جین

دسته‌بندی: 粵語文字

تصديق 粵語文字 تلفظ ها

  • 文 تلفظ
  • 重 تلفظ
  • 刮 تلفظ