زبان:

چچنی

[ce]

بازگشت به چچنی

دسته‌بندی: Tatar male names

تصديق Tatar male names تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟