زبان:

چچنی

[ce]

بازگشت به چچنی

دسته بندی: ир-ат исемдәре

تصديق ир-ат исемдәре تلفظ ها