زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته بندی: water

تصديق water تلفظ ها