زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته‌بندی: water

تصديق water تلفظ ها