زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته‌بندی: Numbers in Armenian

تصديق Numbers in Armenian تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟