زبان:

تبتی

[bo]

بازگشت به تبتی

دسته‌بندی: cities

تصديق cities تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟