زبان:

بیهاری

[bh]

بازگشت به بیهاری

دسته‌بندی: noun singular

تصديق noun singular تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟