زبان:

بلغاری

[bg]

بازگشت به بلغاری

دسته بندی: география

تصديق география تلفظ ها