زبان:

باواریايی

[bar]

بازگشت به باواریايی

دسته‌بندی: city in Austria

تصديق city in Austria تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟