زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها