زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: history

تصديق history تلفظ ها