زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: Ислам дине

تصديق Ислам дине تلفظ ها