زبان:

باشكير

[ba]

بازگشت به باشكير

دسته‌بندی: астрономия

تصديق астрономия تلفظ ها