زبان:

اتريشی

[ast]

بازگشت به اتريشی

دسته‌بندی: Toponimia

تصديق Toponimia تلفظ ها