زبان:

اتريشی

[ast]

بازگشت به اتريشی

دسته بندی: ciencias naturais

تصديق ciencias naturais تلفظ ها