زبان:

اتريشی

[ast]

بازگشت به اتريشی

دسته‌بندی: adjective

تصديق adjective تلفظ ها