زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: state

تصديق state تلفظ ها