زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: state

تصديق state تلفظ ها