زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: ox

تصديق ox تلفظ ها