زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: ox

تصديق ox تلفظ ها