زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: numerals

تصديق numerals تلفظ ها