زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: name

تصديق name تلفظ ها