زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: Indian states

تصديق Indian states تلفظ ها