زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: india

تصديق india تلفظ ها