زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: expressions in

تصديق expressions in تلفظ ها