زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: expressions

تصديق expressions تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟