زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: brother

تصديق brother تلفظ ها