زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: boy first name

تصديق boy first name تلفظ ها