زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته بندی: boy first name

تصديق boy first name تلفظ ها