زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: Assamese

تصديق Assamese تلفظ ها