زبان:

آسامی

[as]

بازگشت به آسامی

دسته‌بندی: asamiya

تصديق asamiya تلفظ ها