زبان:

عربی

[ar]

بازگشت به عربی

دسته‌بندی: ط

تصديق ط تلفظ ها