زبان:

عربی

[ar]

بازگشت به عربی

دسته‌بندی: ث

تصديق ث تلفظ ها