زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته بندی: water

تصديق water تلفظ ها