زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟