زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته‌بندی: mathematics

تصديق mathematics تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟