زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته‌بندی: ciencias naturais

تصديق ciencias naturais تلفظ ها