زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته بندی: ciencias naturais

تصديق ciencias naturais تلفظ ها