زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته‌بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها