زبان:

آراگونی

[an]

بازگشت به آراگونی

دسته‌بندی: adjetivo masculino

تصديق adjetivo masculino تلفظ ها