زبان: پنسیلوانیا هلندی [Pennsylvania Deitsch]

بازگشت به پنسیلوانیا هلندی