زبان: يو [Ɛʋɛgbɛ]

بازگشت به يو

 • Eve تلفظ
  Eve
 • wo تلفظ
  wo
 • Dome تلفظ
  Dome
 • yoo تلفظ
  yoo
 • ya̍ تلفظ
  ya̍
 • zephyr تلفظ
  zephyr
 • así تلفظ
  así
 • TSO تلفظ
  TSO
 • xɔ تلفظ