این روزها بسیار سفر می‌کنیم و طبعاً احتمال این‌که به کشورهایی که زبان‌شان را به‌خوبی نمی‌دانیم سفر کنیم. بیشتر

به این دلیل انجمن فروو بخش جدیدی به نام «عبارات در سفر» در سایت ایجاد کرده است. در اینجا شما راهنمایی‌هایی پیدا خواهید کرد همراه با عبارات مفید برای زمانی‌ که به کشوری سفر می‌کنید که زبان‌اش را نمی‌دانید.

عبارات با توجه به شرایط ویژه که ممکن است در طول سفر رخ دهند گروه‌بندی شده است. همان‌طور که خواهید دید، تمام عبارات به زبان‌های دیگر ترجمه شده است، همراه با متون و تلفظ‌های مرتبط.

شما هم‌چنین بخشی به نامه «ملزومات» پیدا خواهید کرد که حاوی واژگان مشخصی‌ است که به‌عنوان مکمل برای راهنما‌ها طراحی شده‌اند.